A dokumentumok leképezése

Az Alfresco ECM rendszerben tárolt dokumentumok az eredeti (bináris – pl.: Word, PDF, JPeG fájl) adatok mellett további, úgynevezett „META” adatokkal is kiegészülnek. A meta-adatokat egyfajta fedlapként lehet értelmezni, ami az eredeti irathoz kapcsolódóan, mindig azzal együtt jelenik meg a rendszerben.

Ezáltal nem csak a hagyományosan, az operációs rendszerekben tárolt és automatikusan kezelt létrehozási és módosítási idő, létrehozó felhasználó, fájl-méret, stb. adatokkal látható el egy dokumentum, hanem olyan extra értékekkel is, mint egy fotónak a kép készítésekor eltárolt EXIF adatai.

Ugyanez értelmezhető egy Word, LibreOffice, PDF dokumentum belső szerkesztőjének (author) adatában, vagy magában a szövegben, melyet az Alfresco rendszer tokenizálva indexel is. A feltöltött dokumentumok bináris részéből a rendszer automatikus transzformációk segítségével kinyeri és indexeli a szöveges adatokat is, azaz nem csak azt tudjuk tárolni és visszakeresni, hogy mi a dokumentum neve, hanem azt is, hogy melyik dokumentumnak szerepel egy adott kifejezés.

A bináris és meta adatokon kívül az egyes dokumentumok más, a rendszerben tárolt dokumentumokhoz (nodes), illetve tárolókhoz (könyvtárak) való kapcsolata is leképezésre kerül – ennek legegyszerűbb megvalósulása a strukturális tárolás.

A fájlrendszerekben megszokott könyvtár-hierarchia az Alfresco rendszerben is megvalósításra került, ezt asszociációkon keresztül biztosítja. Asszociációk lehetnek szülő-gyermek (parent-child – erre példa a könyvtár és az azon belül megjelenő fájl), illetve egyenrangú is, ami két, vagy több dokumentumot kapcsol egymáshoz.

A fentieken kívül kategóriák (classification) és címkék (tag) is hozzárendelhetők az egyes dokumentumokhoz.

alfresco-dokumentum-lekepezes

A dokumentumokhoz tartozó hozzéférést szabályozó jogosultság örököltethető a szülő könyvtáraktól, illetve egyedileg is megadható, dokumentum szinten.
Mivel az Alfresco ECM – szemben a hagyományos megosztott fájlrendszerekkel – nem csak a tárolási hierarchia alapján biztosítja a dokumentumok böngészését és visszakeresését, hanem egy – automatikus – indexelő motor is rendelkezésre áll igen komplex reprezentációkat is megvalósíthatunk vele. Az indexelő motor kereső nyelve segítségével akár a meta-adatok egyes értékei, akár a dokumentumok beltartalma alapján készíthetünk listákat, majd a listákkal műveleteket végezhetünk.

Összefoglalva – az Alfresco rendszerben tárolt dokumentum nem csak a feltöltött fájl beltartalmát, hanem az ahhoz dinamikusan hozzárendelhető egyéb adatokat is jelenti.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *