Az állampolgárság elvételének joga

Immár hónapok óta tematizálja a közvéleményt a valóság – ami kicsit furcsának tűnhet az agymosó szappanoperák, operett-politika és az aktuális válságosdi-előadás mellet.

Cudar világban cudar lesz az élet – méghozzá mindenkinek. Agyonbonyolított jogrendszerünkben és életvitelünkben lassan esélytelenek leszünk arra, hogy megtaláljuk a helyes utat, legyen szó egy banki szolgáltatás igénybevételéről, vagy az élethez, egészséghez, biztonsághoz való jogaink érvényesítéséről.

Természetesen ez utóbbi jogok és lehetőségek nélkül az összes többinek nincs értelme és ezáltal értéke sem. Az államok azért vannak, azért jöttek létre, hogy az állampolgárok számára védelmet biztosítsanak. Védelemre szükség van, hiszen minden fejlődés, gyarapodás és boldogulás alapja a biztonság, ha ez nincs, akkor feszültség keletkezik, mely robbanásig, vagy a védelem létrejöttéig fokozódik. Erre számtalan példa van, a történelemkönyvek pontosan erről szólnak…

Javaslataim a jelenre vonatkozóan:
– minden jogerősen elítélt személy a rá kiszabott idő duplájára legyen kizárva állampolgári jogainak gyakorlásából, azaz nem szavazhat, stb.
– visszaesőként elítélt személytől automatikusan kerüljön megvonásra a magyar állampolgárság és ezáltal az összes ezzel járó jog
– a börtönbüntetésre ítélt személyek erőforrásait kizárólag fejlesztésre és gyarapításra szabad felhasználni, (lásd: szociális rabszolgaság) ellenkező esetben csak erősítjük azt a közeget (pl. szegénység), ami a személyt ebbe a helyzetbe juttatta

Kapcsolódó idézetek a magyar Wikipédiából:

Az állampolgárságtól meg is foszthatnak valakit, például ha előzetes engedély nélkül idegen ország hadseregében szolgál. Ezenkívül az állampolgárságról le is lehet mondani.

A történelem során több állam csak egy bizonyos réteg számára biztosított állampolgári jogokat, olyan csoportokat hozva létre, melyek egymással egyenrangúak, de más csoportok fölött állnak. Erre klasszikus példa az ókori Athén, ahol politikai jogai csak a 20. évüket betöltött szabad férfi állampolgároknak voltak. A rabszolgatartó államokban a rabszolgák nem számítottak állampolgárnak.

Tehát csak akarat kérdése…

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *