BINK – Budakeszi inkubátorház

A BINK – Budakeszi INKubátorház – egy holding rendszerű, a hagyományos inkubátorházakhoz hasonlóan működő, az informatikai szektort kiszolgáló infrastruktúra lenne.

Budakeszi-felhokEz egyrészről fizikai helyet biztosít, irodaház jelleggel, másrészről folyamatos felügyeletet és pénzügyi management-et a BINK-en belüli cégek számára. Sok esetben egy projekthez többféle szakterületről kell partnereket találni, ezt a BINK holding egyben biztosíthatná. A BINK-be kerülő cégeket a hazai, vagy EU pályázatokon támogatást nyertek közül kell kiválasztani, a városi működés és a helyi foglalkoztatás feltételével.

Az inkubátorház abban is különbözne a jelenlegi rendszerektől, hogy a bevont cégek számára a fizikai infrastruktúrán kívül biztosítaná az ügyvitelt (dokumentumtár, iratkezelés, pénzügy), illetve az informatikai fejlesztésekhez szükséges csoportmunka rendszereket (forráskód- és projekt kezelés, távmunka támogatás) is. Egy induló cég számára sokkal nagyobb kihívást jelent a fenti rendszerek kialakítása és üzemeltetése, mint egy iroda bérlése, illetve informatikai eszközök beszerzése.

A BINK-nek helyet adó ingatlanhoz a város – vagy a projektben érdekelt egyéb cég, személy – biztosítaná a területet, míg az épülethez pályázati finanszírozást érdemes választani.

Az induláshoz, illesztve a továbbfejlesztéshez – mint befektetők – érdemes a helyi vállalkozásokat bevonni.

Kérdések

 1. Mi lesz a Gyermekköztársaság apró állampolgáraival 10 év múlva, lesz-e munkahelyük helyben, elvándorolnak, vagy munkanélküliekké válnak?
 2. Bevásárlóközpontokra és összeszerelő üzemekre van-e a városnak szüksége – ahol a munkavállalókat minimálbérért agyondolgoztatják – vagy intellektuális munkahelyekre, amelyek képesek folyamatosan bővülni?
 3. Fontos-e a városnak, hogy a helyben működő cégek, munkahelyek a lehető legkevésbé terheljék, szennyezzék a környezetet?
 4. Elvárhatja-e a város polgára, hogy a város lehetőséget biztosítson számára helyi munkavégzésre?
 5. A város bevételeihez egy jól működő ipari komplexum hozzájárul-e azon túl, hogy növeli a foglalkoztatottságot?

Felvetések, megállapítások

 1. A városban letelepedők azzal, hogy ingatlan vásárolnak, befektetést eszközölnek, melytől megtérülést várnak el – ez egy hosszú távú befektetés, akár több generáción keresztül.
 2. Az informatikai iparág lassan az egyetlen, amelyben a munkavállalók Uniós szintű bérhez juthatnak.
 3. A helyi középiskolában az informatika oktatást kiemelten kell kezelni, a BINK munkatársai biztosíthatnák ehhez a naprakész környezetet és tudást.
 4. A pályázatokon nyertes cégek jelentős része erőforráshiánnyal küzd, ennek oka, hogy az a projekt, melyre a finanszírozást kéri túlmutat a cég rendelkezésre álló erőforrásain. Ezért, amint a pályázat kedvező elbírásáról tudomást szerez, azonnal elindul az erőforrások utáni hajtóvadászat.
 5. Az informatikai iparágban ma jelentős hiány van kvalifikált és megbízható szoftverfejlesztőkből, rendszer-üzemeltetőkből és projektvezetőkből.
 6. A BINK hazai, vagy EU pályázatokon nyertes – kizárólag magyar tulajdonban lévő – cégek számára a pályázati időszakban ingyenesen, vagy minimális díjért infrastruktúrát (iroda, tárgyalók, alapvető irodai berendezések) biztosítson, melynek feltétele, hogy cég átjelentkezik a BINK telephelyére (ezáltal a helyi adók hatálya alá esik) és helyi munkavállalókat foglalkoztat.
 7. A BINK egy holding-hoz hasonlóan működne, a befogadott cégek számára egységes arculatot biztosít, képzéseket tart, management tevékenységet végez – természetesen ellenszolgáltatásért. Ezeket a feladatokat lehetőség szerint szintén helyi lakosokra kell bízni, akik között minden bizonnyal találhatók erre alkalmas, tapasztalattal rendelkező szakemberek.

Célok

 1. Legalább a város munkaképes lakosságának tíz százaléka számára új munkalehetőség biztosítása.
 2. Hosszú távon működőképes üzleti modell a BINK alapjain – a bővítési lehetőségek biztosításával.
 3. A város informatikai megjelenésének korszerűsítése, beleértve a portál funkciókat, ingatlan és munkaközvetítő funkciókat, pályázatokat, szociális információkat.

Lehetőségek

 • az egész várost lefedő, ingyenes vezeték-nélküli hálózat
 • térfigyelő kamerarendszer a vezeték nélküli hálózat igénybevételével
 • regionális szerver hosting megoldás, üvegkábel csatlakozás a BIX felé
 • helyi erőforrás regisztrációs központ felállítása – a BINK-el kapcsolatos munkavállalók számára

Erőforrások

Budakeszi erőforrásai

 1. Közművesített ingatlan biztosítása a megfelelő infrastruktúrával és bővülési lehetőséggel, pl. utak, táblák, stb.
 2. A pályázati anyag elkészítése és az ahhoz szükséges tárgyi és pénzügyi feltételek biztosítása.
 3. Mint a BINK – azaz a holding – egyik tulajdonosa management és felügyeleti tevékenység biztosítása.
 4. A német kapcsolatok bevonása a projektekbe.
 5. Projekt marketing biztosítása – a cégek és a helyi munkavállalók bevonása a BINK-be.
 6. A helyi középiskolában a BINK-ben szükséges informatikusok képzésének elindítása és folyamatos üzemeltetése.

Pályázati erőforrások

 1. A közművesített ingatlanra az épületek felépítése és berendezése.

IT szektor bevonása

 1. Az informatikai cégek számára új projektcégek indításához, illetve outsource tevékenységhez infrastruktúra és erőforrás biztosítása – ezért a bővítéshez mint befektetők számba jöhetnek.

Kockázatok

 1. A város számára a saját tulajdonú ingatlan bevonása, illetve a pályázatban szereplő kötelezettségvállalások.
 2. Ha nem sikerül a megfelelő számú partnert bevonni a BINK-be, veszteségessé fog válni az üzemeltetése. – Milyen hatékonysággal működnek az Inkubátorházak?

Minták

A Budaörsi kistérség tíz településéből jelenleg két város, Budaörs és Budakeszi rendelkezik olyan adottságokkal, amelyek alkalmassá teszik térségi vagy mikro-térségi feladatok ellátására. Lényeges, hogy a térségi szinten szervezhető és szervezendő feladatok esetében a lehető legnagyobb számban vegyenek részt a települések a feladatellátás decentralizált megvalósításában. Törökbálint és Biatorbágy – immáron feltörekvő városként – alkalmassá válnak bizonyos feladatok funkciómegosztásban történő ellátására.

Budaörs kistérség Többcélú társulása

Az intézkedés tartalmazza a tudás- és technológia-intenzív, innovatív vállalkozások térségi betelepítéséhez nélkülözhetetlen infrastrukturális és szolgáltatási háttérfeltételek kiépítésének biztosítását. Az ennek érdekében javasolt inkubátorházak és speciális innovációs központok korszerű irodai és kutatási-információtechnológiai infrastruktúrát biztosítanak a betelepülő innovatív KKV-k számára. Az intézkedés keretében javasolt tevékenységek egymásra épülnek, elemeit alkotják egy, az innovatív vállalkozásokat K+F tevékenységükben és kapcsolatrendszerükben megerősítő fejlesztési láncolatnak. A létrejövő térségi innovációs intézményrendszer elemeinek és a helyi vállalkozások egymással, valamint a fővárosi kutatóintézetekkel, egyetemekkel való szoros kooperációját kapcsolatfejlesztő, közös K+F projektgeneráló szolgáltatásokkal javasolt fejleszteni. Ugyanakkor az innovativitás elősegítése az energiatermelésben és hasznosításban is kitüntetett szerepet kell, hogy játszon. Ezért ösztönözni javasolt a tevékenység alternatív módszereinek alkalmazását, ezzel az innovatív technológia térségi elterjedését.

Az intézkedés várható hatása

Versenyképes, hosszú távú gazdasági növekedést biztosító gazdasági struktúra alakul ki a kistérségben. Az intenzív gazdaságfejlesztési ágazatok súlyának növekedésével fenntarthatóvá válik a térség gazdaságfejlődésének dinamizmusa. Növekszik a kistérség területén működő tudásintenzív, innovatív vállalkozások és szervezetek, intézetek száma, javul az innovatív vállalkozások versenyképessége, erősödik kapcsolatrendszerük és piaci pozíciójuk. Erősödik az egyetemek – kutatóintézetek – vállalkozások közötti K+F együttműködés, javul a kutatási eredmények gazdaságban történő hasznosulása. Növekszik a magasan kvalifikált lakosság helyben történő foglalkoztatása, ezzel párhuzamosan csökken az ingázók száma.

Link: http://www.budaorsikisterseg.hu/upload/program080207.doc

Tudásvölgy

A Pest (és Bács-Kiskun) megyei Tudásrégió projekt keretében az egyik legfontosabb regionális információs társadalom kezdeményezés a Tudás-völgy projekt. Ehhez a fejlesztéshez távoli minta a hálózati alapon működő amerikai Szilícium-völgy program, amelynek keretében részben területileg is koncentráltan települtek le a tudásalapú gazdaság kutató- és fejlesztő intézményei.

A Tudás-völgy projekt nem más, mint tudomány park. A technológia fejlesztési övezet egyik vezető elemeként a tudás- és tartalomipar, azaz a tudástermelés és tudásközvetítés virtuális regionális központja lehet. Pest megyében a nyugati oldalon Budaörs-Budakeszi és térségében, a keleti oldalon Fót és térségében épülhetnek fel azok az épületegyüttesek és mehetnek végbe azok az infrastrukturális beruházások, amelyek a Tudás-völgy építészeti és szervezeti központját adják majd. A fejlesztési tudásbázis az információs gazdaság és társadalom, továbbá az intelligens régió fejlesztések központi adatbázisa lehet. A másik adatbázis a Magyarországon létrejött új tudások, új tudományos eredmények és alkalmazások adatbázisa és értékesítő központja lesz. A Tudás-völgy lenne a helyszíne a kreatív média központnak, azaz a kommunikációs technológiák kreatív felhasználását kutató és alkalmazó központnak (kommunikációs ügynökségnek és virtuális vállalatnak). A Tudás-völgy projektbe már több mint harminc jelentős cég, vállalkozás kapcsolódott be.

Link: http://www.inco.hu/inco5/regio/cikk0.htm

Székesfehérvári Vállalkozói Központ

… a bővítésre azért volt szükség, mert az inkubátorház, amely az országban elsőként kezdett működni 1993-ban, korábbi alapterületén már nem tudta kielégíteni a vállalkozások részéről folyamatosan mutatkozó igényeket. Az épület újonnan emelt részében száz ember befogadására alkalmas konferencia termet, valamint 17 irodát alakítottak ki.

Az inkubátorházban az elmúlt másfél évtizedben 400 vállalkozás “fordult meg”. Általában 38-42 cég – kezdő kis- és középvállalkozás – dolgozik az intézményben. Van köztük sütöde, számítástechnikai, könyvelési, építési vállalkozás, nyomda, s számos más tevékenységet folytató cég.

Link: http://www.szvk.hu/

Dunaújvárosi Inkubátorház

Az Innopark Kht-t 1995-ben alapította Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata, a Dunaferr Dunai Vasmű Rt. és a Dunaújvárosi Főiskola, a dunaújvárosi volt szovjet laktanya hasznosítására, ipari park és innovációs centrum létrehozására. Az Innopark Kht. 1996-ban sikeresen pályázott a Phare TDQM programjára, mely révén létrehozta az INNOINFO Technológia Transzfer Irodát. Ezt megelőzően, az önkormányzatnál – a Fejér Megyei Regionális Vállalkozásfejlesztési Alapítvány szakmai irányításával – öt éven át működött a városi Vállalkozásfejlesztési Iroda. 1997-ben az Innopark Kht. átvette az Irodát, munkatársaival együtt. Az Innopark Kht-nak szoros kapcsolatot sikerült kialakítani a berlini VDE/VDI Technológiai Centrummal. Két alkalommal került sor németországi látogatás keretében technológia centrumok megismerésére. A német partnerek többször jártak városunkban, elemezve az inkubátorház létrehozásának lehetőségeit. 1996-ban német finanszírozással elkészült egy kérdőíves felmérés, a Dunaújvárosban és a 40 km-es körzetében működő vállalkozások technológiai-innovációs adottságairól.

Link: http://www.innopark.hu/

Nyíregyházi Vállalkozói Inkubátorház

1991-ben Nyíregyháza Megyei Jogú Város és a PRIMOM Alapítvány pályázat útján elnyerte a volt szovjet laktanya hasznosítási jogát inkubátorház céljára. Az ingatlan 11.000 m2 területe a város- centrumtól másfél, a vasútállomástól 2 km-re helyezkedik el, amely nagyon kedvezőnek tekinthető. Közúton jól megközelíthető, a tömegközlekedés nem igazán kedvező, de megoldott. Közművekkel jól ellátott, bővíthető kapacitással rendelkezik. Az ingatlanon található épületek több ütemben kerültek felújításra, valamint új létesítmények is épültek. Az I. ütemben egy kétszintes irodaépület (A) került felújításra, a II. ütemben pedig műhelyek (C, D, H) valósultak meg.

Link: http://www.nyirinku.hu/

Mohácsi Inkubátorház

Miután a Ház maga is fiatal, hiszen csak a 2003. évben kezdte meg működését, érthető, hogy – egyelőre – csak egy rövid történetet olvashat az Érdeklődő a fenti menüpont megnyitásakor, de reméljük, így is hasznos olvasmány lesz a Ház története, hiszen elmeséli az alapítás körülményeit, megismerteti küldetésünket, a közeli jövő céljait, s bemutatja mindazokat, akik e célok megvalósításáért dolgoznak.

Link: http://www.mohacsiinkubatorhaz.hu/

Makói Ipari Park, Inkubátorház

Az Inkubátorház jellemzően induló vállalkozások létrehozását és mikrovállalkozások növekedését segíti elő szolgáltatásaival, amelyekbe beletartozik a helyszín biztosításán kívül a menedzsment igény szerinti támogatása is. Az Inkubátorház legfőbb előnye, hogy lerövidíti a piacra jutást. A nyújtott szolgáltatások lehetővé teszik, hogy a vállalkozók figyelmüket cégük fő tevékenységére fókuszálhassák, és ne kelljen kevésbé produktív dolgokra időt fordítaniuk. Az inkubáció hozzájárul egy strukturált üzleti környezet kialakulásához, minimalizálja az új üzleti vállalkozások körüli kezdeti akadályokat, s megalapozhatja a már működő vállalkozások továbbfejlődésének lehetőségeit, irányait, valamint előmozdíthatja a vállalkozások közötti együttműködés kialakulását is.

Link: http://www.e-mako.hu/hu/inkubatorhaz

Gyergyószentmiklósi Vállalkozói Inkubátorház

A medence kistérségi társulásaival, illetve neves térségfejlesztési szakemberekkel együttmûködve, ennek a programnak a célja a közép- és hosszú távú gazdasági fejlesztési programok kidolgozása, a megvalósításhoz szükséges erõforrások felkutatása és a programok gyakorlati kivitelezése.

Link: http://www.echo.ro/

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *