Inbound e-mail and gmail.com accounts

I’ve tested Alfresco 4.0.d inbound email (to Space with Alias) configuration with Google Mail STMP, but mails not received…

To get the solution first increase logging level for subethamail package:

log4j.logger.org.subethamail.smtp.server=debug

Let see the log events:

00:08:30,585 DEBUG [org.subethamail.smtp.server.Session] SMTP connection from mail-wg0-f45.google.com/74.125.82.45, new connection count: 1
00:08:30,586 DEBUG [org.subethamail.smtp.server.Session] Server: 220 alfresco.louise.hu ESMTP SubEthaSMTP 3.1.6
00:08:30,615 DEBUG [org.subethamail.smtp.server.Session] Client: EHLO mail-wg0-f45.google.com
00:08:30,615 DEBUG [org.subethamail.smtp.server.Session] Server: 250-alfresco.louise.hu
250-8BITMIME
250-STARTTLS
250 Ok
00:08:30,643 DEBUG [org.subethamail.smtp.server.Session] Client: STARTTLS
00:08:30,643 DEBUG [org.subethamail.smtp.server.Session] Server: 220 Ready to start TLS
00:08:30,673 DEBUG [org.subethamail.smtp.server.Session] Error reading client command: Socket closed
java.net.SocketException: Socket closed
    at java.net.SocketInputStream.socketRead0(Native Method)
    at java.net.SocketInputStream.read(SocketInputStream.java:129)
    at java.net.SocketInputStream.read(SocketInputStream.java:182)
    at org.subethamail.smtp.io.CRLFTerminatedReader.read(CRLFTerminatedReader.java:194)
    at org.subethamail.smtp.io.CRLFTerminatedReader.readLine(CRLFTerminatedReader.java:135)
    at org.subethamail.smtp.server.Session.runCommandLoop(Session.java:200)
    at org.subethamail.smtp.server.Session.run(Session.java:125)

As we read above, Google Mail SMTP tried to use TLS, but Alfresco was not configured with StartTLS support.

To take a quick fix to receive emails from gmail accounts, just hide TLS support in alfresco-global.properties:

email.server.hideTLS=true

Zimbra briefcase export tool

Simple shell script to retrieve all user accounts from Zimbra, and recursively download Briefcase contents into user-named subfolders.

Script requires https url of zimbra server with active admin account/password.

#!/bin/bash
#
# Zimbra Briefcases export tool by LouiSe@louise.hu
#
# Usage (run on Zimbra server):
# ./zimbra-briefcase-export.sh "https://myzimbra.com:7071" "admin@myzimbra.com" "mypassword"
#

ZIMBRA_HOST=$1
ACCOUNT_LIST=/tmp/zimbra_accounts.txt
ACCOUNT_ADMIN=$2
ACCOUNT_PASSWORD=$3
OUTPUT_DIR=briefcases
BRIEFCASE_DIR=Briefcase
PACKAGE_EXTENSION=tgz

mkdir ${OUTPUT_DIR}

echo "Retrieving all accounts from Zimbra into file '${ACCOUNT_LIST}'..."
su - -c "zmprov -l gaa >${ACCOUNT_LIST}" zimbra

echo "Processing all accounts on Zimbra host '${ZIMBRA_HOST}'"
while read USERNAME
do
  echo "Downloading Briefcase for account '${USERNAME}' into file '${USERNAME}.zip' and uncompressing..."
  curl -k --user "${ACCOUNT_ADMIN}:${ACCOUNT_PASSWORD}" "${ZIMBRA_HOST}/home/${USERNAME}/Briefcase?fmt=${PACKAGE_EXTENSION}" -o ${OUTPUT_DIR}/${USERNAME}.${PACKAGE_EXTENSION}
  cd ${OUTPUT_DIR}
  tar xzf ${USERNAME}.${PACKAGE_EXTENSION}
  mv ${BRIEFCASE_DIR} ${USERNAME}
  rm ${USERNAME}.${PACKAGE_EXTENSION}
  cd ..
done < ${ACCOUNT_LIST}
echo "Done."

Just like a Zimbra to Alfresco (User Homes) document library migration tool...

Alfresco with Zimbra LDAP

So, i’ve done with a working LDAP configuration to sync users and groups from Zimbra (see below), but one thing missing yet…

The Alfresco synchronizer service reads from LDAP and writes all users and all groups into repository, but does not reproduce nested group hierarchy.

Retrieve Zimbra LDAP root password:

zmlocalconfig -s zimbra_ldap_password

Let see the configuration in extension/subsystems/Authentication/ldap/ldap1/ldap-authentication.properties:

...

# The URL to connect to the LDAP server 
ldap.authentication.java.naming.provider.url=ldap://zimbra.XXX.hu:389

# The authentication mechanism to use for password validation
ldap.authentication.java.naming.security.authentication=simple

...

# This flag enables use of this LDAP subsystem for user and group
# synchronization. It may be that this subsytem should only be used for 
# authentication, in which case this flag should be set to false.
ldap.synchronization.active=true

# The authentication mechanism to use for synchronization
ldap.synchronization.java.naming.security.authentication=simple

# The default principal to use (only used for LDAP sync)
ldap.synchronization.java.naming.security.principal=uid\=zimbra,cn\=admins,cn\=zimbra

# The password for the default principal (only used for LDAP sync)
ldap.synchronization.java.naming.security.credentials=ZIMBRA_LDAP_PASSWORD

# The query to select all objects that represent the groups to import.
ldap.synchronization.groupQuery=(objectclass\=zimbraDistributionList)

# The query to select objects that represent the groups to import that have changed since a certain time.
ldap.synchronization.groupDifferentialQuery=(&(objectclass\=zimbraDistributionList)(!(modifyTimestamp< \={0})))


# The query to select all objects that represent the users to import.
ldap.synchronization.personQuery=(objectClass\=organizationalPerson)

# The query to select objects that represent the users to import that have changed since a certain time.
ldap.synchronization.personDifferentialQuery=(&(objectclass\=organizationalPerson)(!(modifyTimestamp<\={0})))


# The group search base restricts the LDAP group query to a sub section of tree on the LDAP server.
ldap.synchronization.groupSearchBase=ou\=people,dc\=XXX,dc\=hu

# The user search base restricts the LDAP user query to a sub section of tree on the LDAP server.
ldap.synchronization.userSearchBase=ou\=people,dc\=XXX,dc\=hu


# The name of the operational attribute recording the last update time for a group or user.
ldap.synchronization.modifyTimestampAttributeName=modifyTimestamp

# The timestamp format. Unfortunately, this varies between directory servers.
ldap.synchronization.timestampFormat=yyyyMMddHHmmss'Z'


# The attribute name on people objects found in LDAP to use as the uid in Alfresco
ldap.synchronization.userIdAttributeName=mail

# The attribute on person objects in LDAP to map to the first name property in Alfresco
ldap.synchronization.userFirstNameAttributeName=displayName

# The attribute on person objects in LDAP to map to the last name property in Alfresco
ldap.synchronization.userLastNameAttributeName=

# The attribute on person objects in LDAP to map to the email property in Alfresco
ldap.synchronization.userEmailAttributeName=mail

# The attribute on person objects in LDAP to map to the organizational id property in Alfresco
ldap.synchronization.userOrganizationalIdAttributeName=cn

# The default home folder provider to use for people created via LDAP import
ldap.synchronization.defaultHomeFolderProvider=userHomesHomeFolderProvider


# The attribute on LDAP group objects to map to the authority name property in Alfresco
ldap.synchronization.groupIdAttributeName=mail

# The attribute on LDAP group objects to map to the authority display name property in Alfresco (v3.3+)
ldap.synchronization.groupDisplayNameAttributeName=mail

# The group type in LDAP
ldap.synchronization.groupType=zimbraDistributionList

# The person type in LDAP
ldap.synchronization.personType=organizationalPerson

# The attribute in LDAP on group objects that defines the DN for its members
ldap.synchronization.groupMemberAttributeName=zimbraMailForwardingAddress

# If true progress estimation is enabled. When enabled, the user query has to be run twice in order to count entries.
ldap.synchronization.enableProgressEstimation=true

Hint: Zimbra and LDAP posts at wajatimur.wordpress.com blog

Enable “remote” root object in Alfresco 3.4+

From the 3.3 version Alfresco is overriding the Spring Surf webscripts container bean removing the remote definition.

This modification also affects number of custom webscripts developed with previous releases. Let see, how to enable “remote” root object in current Alfresco installation;

1. Find your “web-scripts-application-context.xml” configuration file in alfresco webapp, or in shared classes.
2. Search for “webscripts.container”, and update “map” contents like this:


   Repository
   
     
      
       
      

      
      

     
   
...

3. Restart Alfresco server
4. Check custom configuration with following code:

var serviceUrl = (args.service === null) ? "/api/repository" : args.service;
var conn = remote.connect("alfresco");
var result = conn.get(stringUtils.urlEncodeComponent(serviceUrl));

Just another, non-remote solution: Nathan McMinn: Calling Web Services from the Alfresco Javascript API

Alfresco 4.0

Ha hihetünk a roadmap-nek, akkor még szeptemberben megjelenik az Alfresco 4.0 community verziója, mely talán a szoftver eddigi legnagyobb fejlődési állomásának tekinthető.

Az előzetes verzió nightly build formájában érhető el, egyelőre szigorúan csak fejlesztők számára javasolt állapotban. Mindenesetre egy pillantást célszerű vetni rá, hiszen pontosan azokon a részeken javítottak a fejlesztők, amire a legtöbb panasz volt eddig. Talán az egyik legnagyobb és legfontosabb változás a beépített Lucene indexer – opcionális – Apache SOLR-ra való cseréje, mellyel kapcsolatosan az elvárás egy nagyságrendekkel nagyobb teljesítmény. A helyi adatbázis helyett a search query-k közvetlenül az indexer-nek lesznek címezve. A 3.4-es verzióban már átírták a node-okhoz tartozó örökölt jogosultság meghatározó algoritmusokat, de úgy tűnik ez még nem hozta el a várt eredményt, hiszen egy kellően mély és összetett hozzáférési rendszerrel rendelkező hierarchia esetén egy néhány ezer találatos válasz előállítása is kivárhatatlan ideig tartott. Az Apache SOLR-ra való áttérés egyben azt is jelenti, hogy az indexer rész leválasztható az Alfresco szerverről, így külön gépen, saját erőforrásokkal látható el. Itt egyrészről megjelenik egy kommunikációs overhead, másrészről pedig a skálázhatóság – performance tesztek majd a hivatalos megjelenés után.


Szintén jelentős alap-technológiai váltásnak nevezhető a jBPM munkafolyamat-motor – szintén opcionális – Activiti-re váltása. Ez utóbbihoz grafikus workflow designer csak az Enterprise verzióban várható. A szabványos dokumentum kezelő protokoll, a CMIS is bővült, az 1.0 szabvány mellett már a következő verzióba tervezettek implementációja is megkezdődött. Ahogy a többi ECM rendszer, úgy az Alfresco sem tudja a teljes CMIS-t, az Apache Chemistry (OpenCMIS) JAVA implementációját használják.

A felhasználói felületek közül elsősorban a Share fejlesztése hozott látványos eredményeket, hiszen a social funkciók, mint a “Like”, felhasználói aktivitás követése, illetve a felhasználói kapcsolatok kezelése mellett a böngésző és előnézet felületek is letisztultabbak, egyszerűbbek lettek. A HTML5 technológia alkalmazásával immár lehetőség van ezeken a felületeken a drag & drop dokumentum feltöltésre, illetve folder-ek közötti mozgatásra. A dokumentumok meta adatainak (properties) szerkesztése is történhet inline módon, azaz nem kell property sheet-et nyitni ahhoz, hogy átírjuk valamelyik mezőt, mint például a dokumentum neve, vagy a hozzáadott címkék.

Az Apple iWorks csomagot használók számára bizonyára jó hír, hogy az Alfresco 4.0 már a Pages, Keynote és Numbers dokumentumokat is képes indexelni és előnézeti képpen ellátni. Az alapszinten eddig is támogatott audió és videó formátumokról is van lehetőség előnézetet kérni.

Ezen változtatások mind-mind fontos előrelépést jelentenek az Alfresco ECM számára és a várható kezdeti gyermekbetegségek után, azaz a 4.0d verzió környékén remélhetőleg a felhasználók is egy stabil rendszert kapnak.

Az Alfresco 3.x és 4.x verziókhoz készült az Alfresco Mobile (Zia) alkalmazása, amely Apple iPad és iPhone készülékeken teszi elérhetővé a repository-kat, közvetlen dokumentum szerkesztést és feltöltést, folyamat kezelést illetve keresést valósít meg ezeken az eszközökön.

Alfresco Share – magyar lokalizáció

Az utóbbi napokban komoly ellenőrzésen és javításokon esett át az Alfresco magyar lokalizáció régebbi kiadása, így lassan elmondható, hogy az Alfresco Explorer 3.4-es felülete 100%-ban magyarul használható.

Ezek mellett nekiálltam a Share lokalizációjának is, ami jóval nagyobb feladat, mint az Explorer – millió apró file-t kell lefordítani, ráadásul van több olyan rész is, amit benne felejtettek a kódban. Mindezek ellenére haladok vele, lássunk két képernyőt, a bejelentkezést és a menüket:

Alfresco Share bejelentkezési képernyő magyarul
Alfresco Share menük magyarul

Az Alfresco Explorer magyar nyelvű lokalizációja: Alfresco 3.x, 4.x, 5.x hungarian localization pack (A lokalizáció folyamatos karbantartásáról a BroadBit Hungary gondoskodik…)

Diff properties files

Do you want to find updates in properties files after a new release of an alfresco-like java application? Just see following example script to diff two properties files and show differences…

list_missing_properties.php:

/**
 * Quick sample code to diff two properties files after update
 * see more @ http://louise.hu
 * 
 * Usage:
 * 	php list_missing_properties.php "file1.properties" "file2.properties" 
 * 
 * 
 * @author LouiSe@louise.hu
 */

$ppp = null;

$diff = propertiesDiff($argv[1], $argv[2]);
echo "Properties missing in \"".$argv[2]."\":\n\n";
foreach ($diff as $key => $value){
	echo $value."=".$ppp[$value]."\n";
}
echo "\n\n";

$diff = propertiesDiff($argv[2], $argv[1]);
echo "Properties missing in \"".$argv[1]."\":\n\n";
foreach ($diff as $key => $value){
	echo $value."=".$ppp[$value]."\n";
}
echo "\n";

function getAllPropertyNames($propArray) {
	
	$propertyNames = array();
	
	for($i=0;$i

Oracle OpenOffice plugin and LibreOffice

So, i would like to release a quick fix for the updated OpenOffice plugin by Oracle (previously Sun Connector for Alfresco CMS)…

First, let see the error in log:

10:51:23,318 User:admin ERROR [freemarker.runtime] Expression path is undefined on line 53, column 61 in org/alfresco/office/navigation.get.xml.ftl.

Expression path is undefined on line 53, column 61 in org/alfresco/office/navigation.get.xml.ftl.
The problematic instruction:
----------
==> ${path?url} [on line 53, column 59 in org/alfresco/office/navigation.get.xml.ftl]
----------

Error occured by an unhandled and missing ‘path’ variable in freemarker template. Put following code before ‘notication’ XML tag (you can replace initial value of ‘path’ variable with something else of course):

<#if path??>
<#else>
<#assign path="/">
</#if>

Another quick tip for Alfresco-side installation, just use repository instead of local filesystem to override (no need to overwrite) ‘office’ webscript templates in deployed Alfresco:

And finally, the plugin works with LibreOffice 3.3 too: