Enable LDAP server in OSX

A quick step-by-step tutorial (and reminder for me) to enable and configure built-in OpenLDAP server in Mac OS X Tiger, Leopard and Snow Leopard clients:

1. Generate a new LDAP password:

$ slappasswd    
New password: 
Re-enter new password: 
{SSHA}rqmauEi1zu+1YgMEUwihtiYzZtPr0+KO

2. Create a new LDAP configuration by default:

$ cd /etc/openldap
$ sudo cp slapd.conf.default slapd.conf

3. Edit LDAP configuration:

$ sudo mcedit slapd.conf

Example values:
suffix “dc=localhost,dc=com”
rootdn “cn=Manager,dc=localhost,dc=com”
rootpw {SSHA}rqmauEi1zu+1YgMEUwihtiYzZtPr0+KO

4. Start OpenLDAP server:

$ sudo /usr/libexec/slapd -d 255
@(#) $OpenLDAP: slapd 2.4.11 (Feb 11 2010 02:23:14) $
daemon_init: 
daemon: SLAP_SOCK_INIT: dtblsize=256
daemon_init: listen on ldap:///
daemon_init: 1 listeners to open...
...

5. Check LDAP port (389) to listen:

$ nmap localhost

Starting Nmap 4.53 ( http://insecure.org ) at 2010-07-05 11:47 CEST
Interesting ports on localhost (127.0.0.1):
Not shown: 1706 closed ports
PORT   STATE SERVICE
22/tcp  open ssh
80/tcp  open http
88/tcp  open kerberos-sec
389/tcp  open ldap
...

Just use Eclipse based multiplatform Apache Directory Studio or native Cocoa application LDAP Manager to manage your LDAP server…

Automatikus hálózati csatlakozás

OSX-ben van egy nagyon egyszerű és elegáns módja a hálózati meghajtók automatikus csatlakozásának a felhasználó belépésének idejekor.

Ehhez mindössze a Finder-be integrált “Connect To Server” opciót és az egyes felhasználókhoz rendelhető “Login items” használatára van szükség. Lássuk három lépésben a megoldást:

1. A Finder menüjében ki kell választani a “Go” menüt, majd ott a “Connect To Server” opciót (ALMA+K)

2. Új hálózati csatolás létrehozása (pl: “afp://server/dir”), majd a “+” gombbal hozzáadás a kedvencekhez

3. A System Preferences “Accounts” részén a “Login Items” részen a “+” gombbal létrehozunk egy új elemet, majd a felhasználó “Library/Favorites” könyvtárából kiválasztjuk a 2. pontban létrehozott kedvencet

A 2. pontban akár VNC kliens is indítható, ekkor a link “vnc://” karaktersorozattal kezdődjön…

Simple Video Converter

Egy apró, de mégoly ravasz szerszámot eszkábáltam így saját örömre…

Erre az egyszerű videó konvertáló widget-re elsősorban azért volt szükségem, mert a családi fényképezőgépünkkel készült videókat (QuickTime/Motion JPeG) macerás volt konvertálgatni olyan formátumba, amit az asztali lejátszók is képesek elfogyasztani. Mivel a parancssori ffmpeg használata nem mondható túl elegánsnak a mai időkben, ezért fogtam a DashCode-ot és legyártottam hozzá ezt a frontend-et.

A widget-et igyekeztem a lehető legegyszerűbbre tervezni, ezért van a használata során néhány megkötés. Az első ilyen a videó file típusok listája (*.mov, *.flv, *.mpg, *.divx, *.avi), ezeket a felső legördülő listából lehet kiválasztani. A második megkötés, hogy a videókat csak bizonyos alkönyvtárakon (Downloads, Desktop és Movies) belül keresi meg, így gyorsabb és egyszerűbb lett a konvertálandók kiválasztása, file selector nélkül természetesen. A megjelenő listában egy videó file nevére kattintva az alsó fekete területen elkezdődik annak lejátszása, feltéve ha a QuickTime képes az adott formátumot értelmezni. A kijelölt videó, vagy videók (működik a multi select is) konvertálása a “Start” gomb megnyomása után kezdődik, az DivX videók a forrással megegyező könyvtárban fognak megjelenni a procedúra végén, az eredetivel megegyező néven, “.avi” kiterjesztéssel.

Nagyjából ennyi is a program ismertetője, kár lenne rá több szót vesztegetni, jó szórakozást hozzá…

Letöltés: Simple_Video_Converter.zip

Az asztali lejátszók által támogatott és lejátszott DivX videó formátum előállítására hivatott a Simple Video Converter névre keresztelt Dashboard widget. Az újabb digitális fényképezőgépek közül több (pl. a Panasonic Lumix széria) QuickTime Motion JPeG formátumban rögzíti a videókat, melyek konverzió nélkül igen nagy helyet foglalnak, ráadásul csak számítógépen jeleníthetők meg. Ezen túl a widget a videó-megosztó oldalakon használt Flash videó (flv) formátum konverziójára is alkalmas, így letöltés után ezekből a file-okból is előállítható DivX (Small, Medium, Big) formátumú videó. Ezen túl az Flash alapú videó lejátszók (FLV), az iPhone, a Sony PSP és az iPad által szeretett formátumok előállítására is van lehetőség, csak a megfelelő outputot kell kiválasztani hozzá…

Az alkalmazás megkeresi a felhasználó könyvtáraiban található videókat, majd lehetőséget ad előnézetre, illetve kiválasztható a DivX file mérete – ezáltal a minősége is – ami alapján a konverzió megtörténik.

Links web browser OSX port

I’ve made a quick universal binary port from Links, the console (Terminal os Mac) based text browser.

Links web browser on Mac Terminal

Links is a text-based browser with support for HTML tables and frames, provides:

 • a light and stable alternative to the big GUI browsers;
 • a colour terminal (X11/GUI or console);
 • lightning-fast loading and rendering of pages;
 • bookmarks, rebindable keys, multi-language support, multiple character sets;
 • background downloads (with multiple simultaneous connections);
 • support for FTP (not passive FTP) and LOCALFILE protocols, HTTP and FTP proxies;
 • SSL, https support

Download OSX universal binary package: links-1.00-osx.tar.gz (unpack into root folder)

Midnight Commander 4.7.0 OSX

GNU Midnight Commander (also referred to as MC) is a user shell with text-mode full-screen interface. It can be run on the OS console, in xterm and other terminal emulators.

GNU Midnight Commander allows you to manage files while making most of you screen and giving you a clear representation of the filesystem, yet it’s simple enough to be run over a telnet or ssh session.

mc-4.7.0-mac

Universal binary built (without source code modification) and linked with following libraries:

 • gettext v0.17
 • glib v2.21.6
 • pkg-config v0.23

Configured with options: –disable-dependency-tracking –disable-shared –with-screen=ncurses –with-vfs –enable-vfs-mcfs –with-edit –without-x –with-subshell –enable-charset –enable-extcharset –enable-background –enable-netcode

This release requires Mac OSX X 10.4 or newer, and tested on 10.5 Leopard PPC and 10.6 Snow Leopard INTEL.

Download installer package: mc-4.7.0-bin-osx-universal.zip

See other OSX versions: MC

Source: www.midnight-commander.org

Version 4.7.0

Major changes since 4.6.2

Core

* Native UTF-8 support;
* Scalable TUI;
* Added support for skins;
* Added support for key bindings;
* Added the ability to sort files by mouse click on column header;
* Added keybindings to change files sorting order via shortcuts
(PanelSelectSortOrder, PanelToggleSortOrderPrev, PanelToggleSortOrderNext,
PanelReverseSort, PanelSortOrderByName, PanelSortOrderByExt,
PanelSortOrderBySize, PanelSortOrderByMTime);
* Now the indicator of the sorting type and sorting direction is always
drawn on the panel header (sorting direction indicator is drawn near the
current column in the long file list mode only);
* Skin files: added new parameters ‘sort-sign-up’ and ‘sort-sign-down’ in
the section ‘[widget-common]’ to change the indicator of the sorting order
* Added option ‘extensions_case’ to the filehighlight.ini file;
* Menu engine was reimplemented:
1) now the menu is built dynamically
2) the shortcut displayed in the menu item is not a part of the menu item
text and it is synchronized with the keybindings defined in mc.keymap
file;
* Removed own popt stuff (command line options parser), now using glib parser
* Added filename highlighting in the panels
* Copy/Move overwrite query dialog is more friendly to the long file names;
* On the first run the find file dialog now contains latest item from history;
* Charset support enabled by default (–enable-charset option);
* Added cyclic menu navigation;
* Changed the behavior of C-space: now it calculate size on “..”,
and for selected dirs if there are any;
* New find file option: find only first hit in file (make search faster);
* New find file option: whole words (find whole words only);
* Support for the filename charset selection in panels;
* Reworked ‘Find File’ dialog;
* New unified search/replace engine with multiple search types: plain,
wildcard, regexp and hex;
* Extended ‘Learn Keys’ capability;
* Locale-based codepage autodetection;
* Initial support for Doxygen generated docs;
* Build system updates (autoconf);
* Translation updates;
* Multiple x86_64 fixes.

VFS

* Fixed viewing the *.tar files with a colon in the name;
* Now ‘exit’ command on non-local filesystems is allowed;
* Added partial support for Microsoft CAB archives;
* Added support for *.ico files;
* Added support for *.djvu files;
* Fixed segfaults in various cases while browsing various VFSs;
* Fixed warnings when file is copied inside the archive;
* Fixed the recognition of the *.tar.xz archives;
* Added the recognition of the lzma archives by extension;
* Added support for IPv6 protocol in FTPFS;
* Updated extfs/iso9660 to support Joliet “UCS level 1”.

Editor

* Added scrolled percentage in status bar (only in “simple statusbar” mode);
* Fixed misbehaving rectangular selection in the editor (when selecting from
right to left and/or bottom to top) (#1553);
* Split editor menu ‘Command’ to ‘Command’ and ‘Format’;
* Added option ‘Check POSIX new line’ into ‘Save mode…’ dialog, add notifi-
cation before save when no newline at EOF (#46);
* Added keybindings (‘EditShiftBlockLeft’, ‘EditShiftBlockRight’) for shift
block;
* Fixed incorrect drawing CJK (double width) characters;
* Enhanced ‘Save as’ dialog by allowing to select the line breaks type:
Windows/UNIX/Mac (CR LF/LF/CR);
* Updated syntax highlighting for VerilogHDL, Shell script, mail, html;
* Added syntax highlighting for yum *.repo files, pacman’s PKGBUILD and
.install files, erlang, ebuild, named, strace, j;
* New search/replace flag added “In selection”;
* New hotkeys for bookmarks, now bookmark is displayed in status line and editor;
* New cursor behavior: option “Cursor beyond end of line” allows moving the cursor
beyond the end of line.
* Various editor enhancements (mark/move/copy/paste vertical blocks);
* Source code navigation through ctags/etags TAGS files;
* New option: ‘Persistent selection’;
* Delete/Backspace deletes selected block if ‘Persistent selection’ is off;
* Ability to shift blocks to the right with Tab key and to the left with
Complete key if ‘Persistent selection’ is off;
* Show line numbers (optional);
* Highlighting of tabs and trailing spaces (optional);
* Added some hotkeys.

Viewer

* Fixed tabs alignment (#1664);
* Fixed view of next/prev file (#1750);
* Fixed showing Windows/Mac (CR LF/CR) line terminator;
* Reworked to improve the performance;
* Implemented interruptible long-distance movements;
* Splitted src/view.[ch] into many files in src/viewer/ subdir to simplify
the support of the codebase;
* Fixed building of the format string at runtime (for better i18n);
* Added ‘Whole words’ option to the viewer ‘Search’ dialog.

Misc

* Shared clipboard for the mc editor, form fields, panel and command prompt;
* Refactoring: now all filename constants are placed in src/fileloc.h file;
* Testing & development: added ability for change user config dir. For
example, type make CFLAGS=’-DMC_USERCONF_DIR=\”.mc2\”‘;
* Changed Alt+Backspace behavior in command line;
* Hotlist: support for the environment variables ($HOME, ~username, etc.);
* Hotlist: support for the completion in path input;
* All list widgets: support for the fast navigation by number keys (i.e. 1 –
first list item, 2 – second item etc.);
* New option mouse_close_dialog, if mouse_close_dialog=1 clicking outside
of the dialog closes them;
* New: SI-based size display;
* Shared history for find file, editor search/replace, viewer;
* Show free space on the current file system;
* Show size of the selected files in the mini-status bar.

Fixes

* Fixed broken building under uclibc < 0.9.29;
* Autoindent regression;
* Viewer Hex editor regression;
* Incorrect indentation block when selecting with F3 + keys;
* Fixed ownership of the config files;
* Configure.ac: fixed broken option check ‘–disable-vfs-undelfs’;
* Learn keys: fixed incorrect save of keys configuration;
* Fixed bug with ‘The shell is already running a command’;
* Fixed ‘B’ artefact into OpenSuse root user console;
* Segfault on incorrect color pair in [Color] section;
* Incorrect position of panel codeset dialog;
* Limit file size display to 9 digits only;
* Lines drawing in -a stickchars mode (#1497);
* Segfault when you try to use non-anonymous FTP;
* Ctrl-O handling under GNU Screen in altscreen mode;
* Support for CP866 (IBM866) locale;
* Configure.ac: checking for minimal version of glib and exit if version
less than 2.6;
* Segfault by mouse wheel action in history list and menu (#1564);
* Fixed behavior of Meta+PgDn? in editor (#1598);
* Fixed behavior of the cursor movement by Ctrl+arrows when cursor is
beyond EOL;
* Fixed editor autocompletion;
* Fixed stealing the Kill Word shortcut by the Copy/Move dialog;
* Fixed autoconf issue when configure with –with-gpm-mouse option;
* Linking error with –enable-vfs-undelfs;
* External editor won’t open if there are spaces in EDITOR variable;
* C-c kill mc if mc built with –without-subshell option and is run
with -d option;
* Directory hotlist rendering;
* Segfault on empty replace string;
* Fixes for vfs/tarfs;
* Removed bashizm from vfs/extfs/u7z;
* Crash mc on create new file (Shift-F4) in external editor;
* File copy/move dialog: asterisks are now handled as search groups in the
in replacement field;
* VFS: Fixed SIGSERV (or heap corruption) on long filenames;
* Restore correct current directory after switching from the Info panel to
List panel;
* Fixed broken backwards search (#1496);
* Fixed uninitialized value for mouse event in in find.c#check_find_events()
function;
* Fixed Ctrl+Z signal handling;
* Fixed incorrect prompt display;
* Fixed incorrect vertical selection (if status line is switched on);
* Fixed screen resize handle if mouse support is disabled;
* Fixed mouse support in ‘konsole-256color’ terminal;
* Fixed keycodes in ‘xterm-256color’ terminal;
* Fixed incorrect regexp search by content in ‘file find’ dialog;
* Fixed incorrect backwards search (#1558);
* Fixed incorrect detection of the compressed patchfs;
* Fixed incorrect detection of the codeset when codeset is
selected;
* Editor undo fixes;
* Upstreamed many fixes from the distributions (Debian, …);
* Fixed segfaults on fish permission checks;
* Fixed fish symlinks handling and fancy names escaping;
* Various mc.ext fixes;
* Command line completion fixes (mainly escaping);
* Small fixes in history handling (locale independent .mc/history entries);
* Code cleanups, various memleaks fixed (many thanks to valgrind).

LSDictionary v1.5

A rengeteg letöltés és a hozzájuk kapcsolódó visszajelzések alapján kicsit bővítettem a szótár adatbázisán.

LSDictionary-1.5Hogy teljesen polkorrektnek (pc) tűnjek, gyorsan beleraktam a kisebbség nyelvét, meg természetesen a másikat is a többi mellé. Az új nyelvek: cigány, dán, észt, héber, holland, portugál, svéd és török.

Apróság, de megpróbálkoztam a Quartz Composer-rel egy saját RSS olvasót összehozni, ami nem volt túl nehéz, főleg, ha elárulom, hogy az egyik demójából indultam ki… Ennek végeredménye látható a widget betöltődése után, ami a louise.hu blog legfrissebb bejegyzéseit igyekszik megjeleníteni egészen addig, amíg a felhasználó el nem kezdi böködni az egérrel a felületet.

Link és letöltés: LSDictionary v1.5

LSDictionary – többnyelvű szótár

A mai nap folyamán elkészült az LSDictionary widget 1.4-es verziója, mely az angol-magyar nyelvpáron kívül immár a magyar és az eszperantó, finn, francia, latin, német illetve spanyol nyelvek közötti szótárazást és fordítást is elérhetővé teszi a felhasználó számára.

LSDictionary-multi_languageA szótár különlegessége abból adódik, hogy egyidejűleg képes offline és online működésre is, azaz ha egy szót, vagy kifejezést nem talál a helyi adatbázisában akkor a Google Translate segítségével keresi azt meg. Az ilyen találatokkal könnyedén bővíthető a saját adatbázis. Minden adatbázis szabadon bővíthető, az új szavakat és kifejezéseket a program az adott felhasználóhoz rendelve, helyben tárolja.

Új tulajdonságként került bele a programba a beállító panelen elhelyezett nyelv és keresési pontosság választó is. Ez utóbbival a konkrét szóra való kereséstől, a szótöredékes keresésig lehet változtatni az értékeket.

Link és letöltés: LSDictionary v1.4

LSDictionary – német-magyar szótár

Van nekem egy kis tündérem, akit Vivinek hívnak, immár több mint 8 éve boldogítjuk egymást. Mivel ez a kis tündér németet tanul – méghozzá nem is akármilyen eredménnyel -, gondoltam meglepem valamivel…

LSDictionary-germanAz LSDictionary-hoz készítettem egy német-magyar, magyar-német kiterjesztést, mely a MEK-en fellelhető német-magyar szótár adatbázisára épül. A belső adatbázis így közel 20.000 szót tartalmaz és természetesen ez a verzió sem mentes az online (Google Translate) fordítás kényelmétől, azaz nem csak szavakat, hanem teljes mondatokat is fordíthatunk vele.

Letöltés: LSDictionary 1.3 (német-magyar) – widget (Mac OS X 10.4+)