Miért több a rossz mint a jó?

Azon filozofálgattam mostanában, hogy vajon miért lehet az, hogy életünk során nagyságrendekkel több “rossz” dolog történik velünk, mint “jó”. Ezek a minősítések erősen idézőjelben értendők, hiszen sok esetben – talán az esetek jelentős részében – mi magunk ítéljük meg az adott történést és jelöljük meg jó-val, vagy rossz-szal.

jing_jang_by_azure_nerisSzületés előtt és közvetlenül a születés után még minden jó. Egyszerűek az igények, adottak a körülmények és feltételek – mind az anyaméhben, mind csecsemőként, az emlőhöz tapadva. Az első rossz dolgok kb. 2 évesen, az anyától való elváláskor jönnek, amikor elkezdődik a nevelés és minden irányból csak az ömlik a kis ember elméjébe.

Ekkor a világ elkezd materiálissá válni, az addig tapasztalt pozitív érzelmek közé már vegyül negatív is, pofonok a homokozóban, ordítás otthon a lepisilt szőnyeg, vagy az összerajzolt fal miatt, egyre többet hangzik el a mit szabad és mit nem. Elkezdődik a jó és a rossz definiálása, a szülők által már megtanult dogmák alapján. Pedig a szülők is voltak aprók, nekik is megvan az apró-kor emléke valahol mélyen a memóriájukban.

Elképzelhető, hogy az ekkor történő idomítás lesz a címben szereplő rossz és jó arányának befolyásolója, talán ezért mondják, hogy a szegénység és tudatlanság öröklődik. Az idomított emberke csak akkor tud kitörni a vágyai, gondolatai által befolyásolt, előre megírt sorsából, ha képes a dogmák egy részét lerúgni magáról és új dogmákkal helyettesíteni azokat.

Akinek folyamatosan azt mondják, hogy ő szegény, ostoba, gyenge, vagy úgy sem fog neki semmi sikerülni, az természetszerűen azonosul ezzel a kódolt életúttal és ennek megfelelően is viselkedik, ehhez szabja a vágyait és nem csoda, ha az élete önbeteljesítő jóslatként pontosan olyan lesz, mint ahogy definiálták számára. A börtönviselt, alkoholista ember gyereke is börtönviselt, alkoholista, drogos lesz, az orvos apa gyereke pedig nagy valószínűséggel szintén orvos lesz – egyszerűen a programjuk szerint működnek.

jing_jang_blueVisszatérve az eredeti felvetésre, vajon mi lehet az oka a rossz dolgok többségének és miért mondjuk a jó dolgokra, hogy szerencsénk volt? Mintha csak a rossz dolgok bekövetkezte lenne a természetes és a jó dolgok különleges, váratlan események lennének. Szerintem ez sehogy se stimmel a természet – beleértve az Univerzumot is egy nagyobb perspektívában, illetve a kvantumvilágot is egy kisebben – egyensúlyra való törekvésével.

Milyen egyensúly az, ami érvényes az atomokra, a bolygókra, az élővilágra, a természet körforgására, viszont nem érvényes az emberekre? Itt vagy a jó és a rossz személyes definíciójával van baj, vagy pedig valahol megvan a sok rossznak az ellentétes (anti-) párja, ami biztosítja az egyensúlyt – csak ezt nem vagyunk képesek megtapasztalni, vagy megérteni.

Számomra ez a megoldási irány túl bonyolultnak tűnik, inkább nézzük meg a kérdést egy másik aspektusból…

A magas hőmérsékletű szupravezetéssel kapcsolatban elért eredményiért 1973-ban fizikai Nobel díjjal kitüntetett Brian David Josephson professzor arra a következtetésre jut, hogy az élő szervezetek valószínűleg képesek hasznosítani a telepátia és a pszichokinézis képességeit, mivel az ilyen képességek nem ellenkeznek a kvantumfizika lehetőségeivel és jelentős evolúciós előnnyel járnak. Josephson szerint, bár a nem lokális kölcsönhatások a statisztikai átlagolás során általában kiegyenlítődnek, azonban léteznek a speciális humán képességekre vonatkozó olyan kísérletek, amelyek szerint ez a statisztikai kiegyenlítődés nem mindig következik be. A valóság két megközelítése (tudományos és élet központú) ui. ellentétes irányba vezet. A valóság tudományos leírása az egzakt formalizmust helyezi előtérbe, míg az élet központú megközelítés a mélyebb megértést preferálja és az élet célját keresi. … forrás

Márpedig a kvantum-térben a materiális világképpel rendelkező tudósaink szerint is van valami csoda eldugva, hiszen képesek voltak megépíteni az LHC-t (CERN) is, többek között azért, hogy a papíron levezetett összefüggéseket megpróbálják bizonyítani, vagy cáfolni!

Ha kiderül, hogy a kvantum-térben a gondolataink – pontosabban a belőlünk kiinduló, megfogalmazott és közvetíteni kívánt információt átvivő rezgések, hullámok – mégis el tudnak rugaszkodni az időtől és az idővel definiált képletekkel leírható jelenlegi valóságunktól, akkor a jó és a rossz gyorsan értelmét veszti. Hiszen ha gondolatainkkal – időtől és helytől függetlenül – képesek vagyunk közvetlen hatással lenni a történésekre, akkor a jó és a rossz számunkra pont ugyanaz, egy-egy történés eredménye, melyet mi magunk hoztunk létre! Így nem érvényes rá az egyensúly igénye, mert nincs köztük különbség, nincs szükség az egymáshoz való viszonyításra.

cute_baby_faceEbből viszont az következik, hogy a gyermekkori idomítás sokkal jelentősebb kérdés mind evolúciós, mind személyes aspektusból is, hiszen nem csak genetikailag “örököltetjük” utódainkat, hanem beléjük is programozzuk azt, hogy milyen világot teremtsenek maguk köré. A neveléssel megmondjuk nekik, hogy mit és hogyan gondoljanak, ezzel próbáljuk az életben maradásukat és későbbi szaporodásukat (fajfenntartás) elősegíteni. Ezzel párhuzamosan pedig megsemmisítjük az átjárójukat egy talán létező másik világhoz, mely sokkal inkább hasonlít a gyermekkorukban elképzelt és megélt mesés Univerzumhoz, mint ahhoz a túlságosan is valóságos, materiális, rossz dolgokkal teli valamihez, amiben élünk.

A két világ között csupán a jó és a rossz történések számában van különbség…

Vegyél, ne bérelj – városi legenda?

Kicsit filozofáltam azon a közhelyen, melyet mindenki mondogat, de szerintem senki nem tudja, hogy pontosan miért is teszi…

Miért a főbérlőnek fizeted a havi bérleti díjat, mikor a saját lakásodba is fizethetnéd?

Nézzünk utána egy kicsit, hogy egy kis számolgatás után is igaz-e a fenti mondásban rejtőző állítás, vagy egyszerűen be kell tudni a városi legendák egyikének.

Tegyük fel, hogy a Kovács családnak – akinek nem áll rendelkezésére kapott, nyert, örökölt, stb. ingatlan erre a célra – laknia kell valahol és erre havonta 160.000 Ft-ot tud elkülöníteni a családi költségvetéséből. Ez az összeg fedezni tudja a megfelelő környéket és a megfelelő szobaszámot, komfortot – esetünkben, egy 30.000.000 Ft értékű lakás képében.

Ennek a Kovács családnak sok-sok évi takarékossággal sikerült egy kis tőkére is szert tennie, ez az összeg a példában 20.000.000 Ft.

Ebben az állapotban éri el őket a fenti mondás amire Kovács apuka kockás-papírt és hegyezett-ceruzát ragadva nekiáll számolgatni. Bekapcsolja számítógépét és meglátogatja több bank internetes oldalát is, ahol a hitel-kalkulátorokba precízen rögzíti a számokat. Az egyes bankok által kínált konstrukciókban vannak komoly eltérések, de a kalkulációhoz, döntés előkészítéshez nagyságrendileg – közép értékkel számolva – elegendőnek bizonyulnak.

Úgy tervezi, hogy a tőkéjét kétharmados önrészként felhasználva megveszi azt az ingatlant, amiben laknak. Ehhez egy banktól további 10.000.000 Ft hitelt szeretne felvenni, melyet 10 év alatt fizetne vissza.

Lássuk mi került Kovács apuka papírjára, a számítások ereményeként:

BÉRELEM MEGVESZEM
Bérleti díj: 160.000 Ft / hó

Kamatozó tőke: +20.000.000 Ft
A tőke kamata: +16.000.000 Ft
Kifizetendő bérleti díj: -19.200.000 Ft

Eredmény: +16.800.000 Ft

Törlesztő részlet: 160.000 Ft / hó

Az ingatlan értéke: +30.000.000 Ft
Kifizetendő tőke: -20.000.000 Ft
Kifizetendő illetékek: -3.000.000 Ft
Kifizetendő hitel + kamat: -19.200.000 Ft

Eredmény: -12.200.000 Ft

A bérleti esetben nagyon egyszerű volt a képlet, beszorozta a havi bérleti díj összegét a 120 hónappal, ennyi (19.200.000) a negatív oldal, míg a pozitív oldalon a tőke és annak kamatai vannak (36.000.000 Ft). Az eredmény e kettő különbsége lett.

36.000.000 - 19.200.000 = 16.800.000

Vételi esetben egy kicsit bonyolultabb, hiszen ott a pozitív oldalon mindössze a megvásárolt ingatlan értéke van (30.000.000 Ft), a negatív oldalon viszont a kifizetett tőke, a hitel és annak kamatai és az illetékek is megjelennek (42.200.000 Ft).

30.000.000 - 42.200.000 = -12.200.000

Kovács apuka első olvasatra nem hitte el, hogy valójában ez az eredmény, ezért újra nekiállt számolgatni, ezúttal nagyon okos és megbízható kompjútere segítségével, továbbá egy ügyes kis számolótáblával. Sajnos ezzel is hasonló eredményre jutott, így szomorúan ki kellett jelentenie magának, hogy ez nem a legjobb befektetési forma számára…

Azaz egyértelműen kockázatosabb megvásárolni – a bérleti díjjal megegyező havi törlesztő részlettel rendelkező hitellel – számára ugyanazt az ingatlant, mint folyamatosan bérelni. Hitel esetén ugyanúgy bérleti díjat fizet a “saját” ingatlanára a banknak, ráadásul az összes megtakarított pénze is rámegy erre az ügyletre. Azt is érdemes megnézni, hogy a két eredmény különbözete, majdnem megegyezik a bérelt/megvásárolt ingatlan értékével…

Ezek után Kovács apuka a fenti állítást egyértelműen városi legendának minősítette, hátradőlt bérelt lakásának nappalijában és folytatta kitartó, takarékoskodó, gyűjtögető életmódját.

Ingatlan befektetés

Ad-e a embernek valódi biztonságot egy befektetésként megvásárolt ingatlan, vagy egyszerűen ragaszkodunk a materiális, a napi életünkhöz tartozó tárgyakhoz, falhoz, földhöz és funkciókhoz?

house-1Ezt a döntést az emberek többsége csak azután lesz képes meghozni, ha már birtokon belül került, azaz megvásárolta az ingatlant. Ekkor viszont már túl van a keresési perióduson, az előzetes csalódásokon, a kifizetett illetékeken, a sorban állásokon, az új szomszédok megismerésén, az ingatlan hibáinak felfedezésén és talán az utólagos költségkalkuláción is.

A megszerzett birtoka néhány fallal körbekerített levegő, jobb esetben az övé az ingatlan alatti földterület is. Márpedig befektetés esetén ez utóbbi az ami hosszabb távon biztosan számít, hiszen a megvásárolt néhány köbméternyi levegőért és az azt határoló, folyamatosan romló minőségű falakért csak spekulációval megtámogatott árváltozás, vagy hirtelen igény-növekedés esetén lehet többet kérni a vásárlási árnál. Egy ingatlannál – hasonlóan a háborúkhoz szükséges feltételekhez; pénz, pénz, pénz – a három legfontosabb paraméter, annak helye, helye és helye. Minden más paraméter csak apró bónusz, vagy málusz – befektetési szempontból nem jelent a hellyel kapcsolatosan összehasonlítható kockázatot.

A fenti kérdésre objektív választ nem lehet adni, hiszen az, hogy kinek mit jelent a biztonság, kinek mi ad biztonságot az sok mindentől függ. Tradícióktól, mások véleményétől, sztereotípiáktól és attól is, hogy milyen volt az egyén múltja. Márpedig ha befektetési céllal vásárol ingatlant, akkor a jövőjéről dönt a kiválasztással és a vásárlással – nagy valószínűség szerint az addigi életében szerzett tapasztalatok alapján.

Ezek szerint kódolva van a rossz befektetési döntés az életünkbe, attól függően, hogy mit tanultunk a szüleinktől és életünk során milyen döntéseket hoztunk?

A válasz nagy biztonsággal kijelenthetően IGEN, legalábbis akkor, ha a mintavételben a társadalom egyes rétegei számukhoz mérten szerepelnek. Ettől függetlenül az is kijelenthető, hogy ha sikerült elszakadnunk a szubjektív érvektől, melyek a döntést előkészítik és próbálunk objektívan tervezni, jelentősen csökkenthetjük a rossz döntés kockázatát.

house-2A célunkkal kell elsősorban tisztában lenni, azaz a befektetni kívánt összegen bankban megszerezhető kamatnál magasabb hasznot realizálni, vagy tulajdonolni valamit. A szerzés és tulajdonlás utáni vágy és annak öröme határozza meg a szubjektív paramétereket és azok súlyát is az összehasonlításban, a döntésben. Ha valóban nyereséget akarunk realizálni, akkor ezeket az érveket el kell távolítani a döntés-előkészítő anyagunkból, mert jelentősen torzítják a képet. Próbáljunk meg kizárólag számokban és mértékegységekben kifejezhető értékekkel dolgozni és határozzuk meg a befektetéshez tartozó megtérülési időszakot is.

Készítsünk – vagy töltsünk le innen – számoló táblázatot, ahol legalább 10 éves időtartamra kalkuláljunk. Ha a befektetéshez hitelt is igénybe akarunk venni – ahogy ez ilyen értéknél és mértéktartó esetben mindennaposnak, érthetőnek nevezhető – akkor annak végösszege döntő lehet, hiszen ha egy 20MFt-os ingatlan megvásárlásához szükségünk lesz 10MFt hitelre és annak 10 éves futamideje alatt a dupláját fizetjük vissza, a befektetésünk eredménye a banknál 10MFt nyereség formájában realizálódhat. Gondoljunk arra, hogy 10 év múlva lesz egy ingatlan a tulajdonunkban, amelyet 30MFt-ért vásároltunk meg, azaz a 0%-os haszon-állapot eléréséhez az adott ingatlan értékének az adott helyen 50%-al kellene növekednie! Sőt a képlet még pontosabb abban az esetben, ha a befektetett összeghez hozzászámoljuk a befizetett illetékeket, ügyvédi és banki költségeket, továbbá a 10 év alatt szükséges felújításra költendő összegeket is. Durva számítás szerint ekkor már az 50% helyett 60-65% körül lesz a mutató.

Az ingatlan befektetés szubjektívumok alapján helytől és tendenciáktól függetlenül is lehet jó befektetés – hiszen egyfajta fedelet, biztonságot ad az adott futamidőre -, de objektív kalkuláció nélkül ennek az esélye elenyészően kicsi. Talán az egyedüli tanulság, hogy döntést nem a befektetés után, hanem előtte kell meghozni…

Háború lesz

Háború volt, van és lesz is. Része a társadalmak és az egyének fejlődésének, lerövidíti a szenvedés, a rabság éveit – azzal együtt, hogy a háború éveiben a szenvedés sokkal nagyobb, mint a lerövidített időszakban lenne.

Vári Juliánna: Fiú nagy barna szemekkelHa nem misztikus eseményként tekintünk a háborúra, akkor nem sokban különbözik a napi csatározásainktól, üzleti tevékenységünktől, pénzügyi világunktól. Ez az apró különbség viszont az egyén szempontjából rendkívül nagy, hiszen pont az ő és családja élete a háború ára.

Ha egy mégis egy kis misztikumot is keverek a valósághoz, azt hiszen meg tudom jósolni, hogy mikor lesz a következő háború a közvetlen közelünkben – méghozzá régen látott méretben és intenzitással. A háborúhoz ugyanis nem csak társadalmi körülmények, hanem résztvevők is kellenek.

Nem minden társadalom és nem minden egyén alkalmas a háborúra, ráadásul azt hiszem ez nem is elsősorban nevelés kérdése, inkább valami sokkal bonyolultabb, személyes, emberi, talán metafizikai szint.

Tehát a jóslatom a következő:

A háborút már nem az én korosztályom – nekünk addig és akkor lesz más teendőnk – fogja vívni, hanem a gyermekeink első generációja, pontosabban azok, akik most 10-12 évesek. Ők nagyjából 10-12 év múlva lesznek tömegesen hadra-foghatók, hadba-vihetők, azaz a háború valódi kitörésére 2018-2020 között fog sor kerülni.

Ezek szerint már ott ül valamelyik általános iskola leghátsó padjában az az embergyerek, aki meg fogja őket szólítani, akire hallgatni fognak – és ott ül egy másik emberke is, egy másik iskola legelső padjában akire szüksége lesz a másik oldalnak. Talán kettejük párharcának győztese lesz az akire vezetőként, messiásként várhat egy ország, vagy egy nemzet – jelen esetben a mi országunk és nemzetünk.

Ez a háború maximum 2-3 évig fog tartani – végigsöpörve Európán, Ázsián és Amerikán -, mialatt ebből a korosztályból rengetegen el fognak veszni, valójában ez a korosztály és az jóval idősebbek jelentős része áldozattá válik.

Az őket 2-4 évvel követő gyermekeinkre vár az új világrend megteremtése, ők már most nagyon más gyermekek, békések, békéltetők, nyugodtak – nekik kell túlélni.

Talán szorosan ide tartozik még egy gondolat arról, hogy kik és miért fognak háborúzni. Azt hiszem – nagyon leegyszerűsítve – az okosak és buták háborújára kell számítani, ahol nem elsősorban a vagyoni, helyi, vallási különbségek, hanem a tudásbeli (beleértve az IQ-t és a megszerzett tudást is) különbségek fogják megosztani a társadalmakat. Ez a megosztottság már most is érezhető és úgy gondolom nem is lehet befolyásolni, megállítani, hiszen ez nem az a szint, ahol a politika, vagy a tudomány a jelenlegi ismereteivel – vagy ismeretnek nevezett dogmáival – bármit tehetne. A jövő gyermek-katonái most még – jó esetben – a tanárok simogató keze alatt vannak, ezek a tanárok az elsők akik ezt a feszültséget érzik, pontosabban nekik kell érezniük elsőként. És sajnos ők lesznek azok akiket a jelen tehetetlenségéből adódó későbbi lelkiismeret furdalás is először érinteni fog.

Amit személy szerint tehetünk az az, hogy reménykedünk abban, hogy ez csak egy buta fikció, egy soha-be-nem-teljesülő jóslat!

Budakeszi, i2010

A XXI. század első felének fő kihívása a közösségek és polgáraik biztonságérzetének erősítése lesz.

Ennek megfelelően a kor lehetőségeit kihasználva fel kell készülni a feladatra, talán a régi koroktól eltérően most nem erős városfalak emelésével és fegyveres katonák utcára küldésével kellene ezt megtenni, hanem innovációval és fejlesztéssel… Ilyen koncepció volt részemről a tavaly publikált BINK (Budakeszi inkubátorház), illetve – forrásmegjelöléssel – szabadon felhasználható gondolatébresztőnek szánom a lenti elképzeléseket is.

Véleményem szerint a város jelenlegi “honlapját” nem megújítani, átalakítani, kipofozni kell, hanem levonni az ezzel kapcsolatos konzekvenciákat és mint “pilot” tekinteni rá. Ha sikerülne is tökéletesen átalakítva üzembe állítani, akkor sem érné el azt a célt, ami miatt komoly invesztíciót tett a város. El kell fogadni, hogy a követelmények megváltoznak, ennek megfelelően nincs értelme egy olyan rendszert üzembe állítani, ami biztosan nem felel meg az igényeinknek, csak az erőforrásokat viszi el – ráadásul se megjelenésében, se struktúrájában nem nevezhető korszerűnek, felhasználóbarátnak már 2009-ben sem, nem hogy évek múlva.

www.budakesziportal.hu - 2009

Ehelyett egy koncepcióra van szükség, innovációra ami képes a jövőbe tekintve meghatározni az igényeket és ennek megfelelően kialakítani az ahhoz szükséges megoldást – mind technikai, mind finanszírozási oldalról. Biztos vagyok benne, hogy akár civil kezdeményezésre is elindulhat ez a folyamat, hiszen az érdek közös, egy hiányzó fórumot kell megvalósítani a város lakói – mint a város finanszírozói és haszonélvezői egyben – és az őket kiszolgáló szolgáltatók között. Lehetőleg olyan megoldásban, amelyet hosszú távon lehet alkalmazni…

Íme néhány elem, amelyet alapvető igények alapján definiáltam:

Városháló / CityNet

Cél: Egységes város-portál kialakítása

A város-portálba minden állandó és ideiglenes lakos automatikusan bejegyzésre kerül. A portálba bejelentkezve elérhetővé válik az összes szolgáltatás, köztük a dokumentum és eseménytár, az Utcaháló, Szolgáltatásháló illetve lehetőség van elektronikus fórumok használatára is. Ezen a felületen érhetők el a város életét érintő dokumentumok, jegyzőkönyvek, hírek, hirdetmények.

A regisztrált felhasználó – regisztrációjának aktiválásaként – a hozzáféréshez tartozó jelszót saját kérésére a rendszer üzemeltetőjétől kapja meg. Kizárólag azok adatai jelennek meg a többi felhasználó számára is látható módon, akik kérték a regisztrációjuk aktiválását.

A Városhálóba regisztrált felhasználók egyedi azonosítót (E-Mail cím formátum) kapnak, mely a következő konvenció szerint alakul (lajos.nagy@27.kossuth.budakeszi.hu): <keresztnév>.<vezetéknévnév>@<házszám>.<utca>.<város>.<ország>

A felhasználó bejelentkezés után saját profilját szabadon kezelheti, azaz alap adatait (pl.: telefonszám, szakma, érdeklődési kör, e-mail cím, IM azonosítók, blog cím, stb.) beállíthatja.

Szolgáltatásháló / ServiceNet

Cél: A városban elérhető szolgáltatások egységes felülete

A szolgáltatás csoportba tartozik minden olyan tevékenység, amelyet szolgáltatásként végeznek a városban működő szervezetek, ilyenek pl.: hivatalok, egyházak, boltok, üzletek, orvosi rendelők, fuvarozók, stb.

A városban székhellyel, vagy telephellyel rendelkező szervezetek automatikusan bekerülnek a rendszerbe, a Városhálóhoz hasonló azonosítóval, cím alapján elhelyezve az Utcahálón.

Ezek a szervezetek is saját profillal rendelkeznek, melyhez tevékenységi körök is tartoznak. A felvitt adatok alapján helyhez, illetve szolgáltatás típushoz kötött kereséseket, szűréseket lehet kezdeményezni.

A felhasználók – kapcsolódva a szolgáltatóhoz – ezen a felületen kezdeményezhetnek ügyintézést, kérhetnek segítséget, rendelhetnek árut, stb.

Utcaháló / StreetNet

Cél: Elektronikus, dinamikus adattartalmú várostérkép kialakítása

A város minden regisztrált lakosa, illetve szolgáltatója megjelenik kerül egy térképes adatbázisban (pl.: Google Maps) ahol a neve és a (lak)címe összekapcsolásra és megjelenítésre kerül. Ezáltal mind a személyes szomszédság, mint az adott környezetben, környéken elérhető szolgáltatások egy felületen jelennek meg a felhasználók számára.

A rendszerben tárolt adatokhoz csak olyan felhasználók férhetnek hozzá, akik már regisztrálva és aktiválva vannak.

Városszem / CityEye

Cél: Civil városi térfigyelő rendszer kialakítása

Az egész várost lefedő vezeték nélküli hálózat (WiFi, iBurst, WiMax), mely webkamerák képének, adatainak továbbítását teszi lehetővé egy informatikai központba, ahol a Városőrség, Polgárőrség, Rendőrség munkatársai mint egy dinamikus térfigyelő rendszert használhatják.

A rendszerhez való csatlakozás alapfeltétele Városháló vagy Szolgáltatásháló tagság.

A polgárok, lakóközösségek saját maguk vásárolhatnak kamerákat, saját maguk helyezhetik el azokat ingatlanjaikon, az informatikai csatlakozáshoz mindössze egy regisztráció szükséges.

A pilot rendszerhez nem szükséges a teljes lefedettség, akár hagyományos Internet kapcsolaton is kialakítható.

Ingatlant venni, vagy bérelni érdemes?

Végül is minden a számokon múlik, kellő óvatossággal tessék kezelni!

Ingatlan kalkuláció

Kicsit körülnéztem ingatlan témában és rábukkantam egy érdekes listára, mely az ingatlan vásárlással kapcsolatos költségeket igyekezett felsorolni. Igen érdekesen alakulnak ezek a számok, még akkor is ha igyekeztem biztonsági tartalékokat (azaz a fizetendőket túltervezve) képzeni, így kicsit direkt torzítani a képen.

Az elsődleges cél az volt, hogy segítsen eldönteni azt az egyszerű kérdést, miszerint bérelni, vagy vásárolni érdemes…

Ha az embernek van biztonsági tartaléka – most tekintsünk el attól a lehetőségtől, hogy okos vezetőink olyan szinten kormányozzák hajónkat veszélyes vizekre, hogy a bankban tartott pénzünk értéke is csökkenni fog – mindenképpen a bérlés a biztonságosabb, hiszen vásárláskor mint önrész ezt, vagy ennek jelentős részét be kell áldozni.

A vásárlásnál viszont olyan szubjektív dolgok tudják befolyásolni az eredményt (lásd a táblázat jobb oldala) mint az ingatlan helye szerinti árazás, ingatlanpiaci tendenciák, az adott település lakóinak viselkedés szerinti átrendeződése, stb. Ezekkel nem akartam számolni, mert jelenleg tervezhetetlennek érzem, sokkal inkább mint a banki kamatokat.

A számoló táblában be lehet állítani a saját pénz értékét, a biztonsági tartalék értékét, illetve a vásárolandó ingatlan értékét is – ezzel párhuzamosan a bérleti díjat is. A kamatok számítása is dinamikus, jelenleg 2009 januári számokkal van feltöltve. A jobb oldali eredmény tábla mutatja, hogy a bal oldali beállítások szerint mely konstrukció (új ingatlan vásárlása, használt ingatlan vásárlása, ingatlan bérlése) adott körülmények között milyen értéket produkál x év múltán.

hamletskullhcsealousA táblázat minden bizonnyal rendelkezik hibákkal, a célja nem a fillérre pontos kalkuláció készítése, hanem egy döntés előkészítése változó szempontok szerint. Ezzel együtt ha valami ordenáré van benne, kérem jelezd – nem vagyok ingatlanos, csak a neten fellelhető információkat igyekeztem egységbe foglalni.

A számolótábla letöltése: LouiSe-ingatlan_kalkulacio.xls

Venni, vagy bérelni – ez itt a kérdés!

Elektronikus közbeszerzés

Bizonyára sok-sok dolog van a világon amit érdemes elektronizálni – és még több olyan amit nem kellene…

Talán az első kategóriába tartoznak azok a rendszerek, amelyekkel az utóbbi években sikerült közelebbi kapcsolatba kerülnöm, mint az elektronikus számlázás (E-Számla), vagy az elektronikus dokumentum-gyár, illetve az erre épülő elektronikus közbeszerzés (eProcurement).

E kettő a nem is olyan távoli jövőben szépen szimbiózisba fog kerülni és együtt fogják majd óvni a fákat… Legyünk kicsit idealisták, tehetik, technológiai értelemben készek a papírmentes folyamatok támogatására, ha ezt a törvényhozók – mint az általunk megbízott ideiglenes ügyvezetők – is így akarják.

tenderworks_eprocurement

Az elektronikus kormányzat az utóbbi 10 évben egész Európában komoly fejlődésen ment át, de csak az utóbbi néhány évben jöttünk rá arra, hogy egységben kell gondolkozni, különben csak újabb megoldandó probléma halmazt építünk ezekkel a méregdrága rendszerekkel. Előtérbe került az új divatszó, az “interoperabilitás” – azaz legalább közösségi szinten legyenek átjárhatók, kooperatívak a kialakítandó rendszerek.

Mivel szeretett földrészünkön nem az amerikaihoz, az oroszhoz vagy a kínaihoz hasonló diktatúra működik, ezért itt ajánlásokkal, támogatásokkal próbálunk egységesíteni. Ez egy lassú és nehézkes folyamat, ahelyett, hogy az EC készíttetne egy saját kommunikációs protokollt és implementáltatna hozzá egy applikációt – amelyet a tagországoknak kötelezően használandónak ír elő -, azt az utat választotta, hogy támogatja a kommunikációs protokoll kialakítását (pl.: PEPPOL projekt) és a piaci szereplőkre bízza a rendszerek kialakítását – több esetben szintén támogatott projektek formájában.

PEPPOL infrastructure overview

Szilveszter előtt egy nappal – vajon mi indokolhatta az uborkaszezonba tenni ezt az MTI hírt – a kormányszóvivő bejelentette, hogy hamarosan megváltoznak a hazai közbeszerzési szabályok, az ígéretek szerint kivételesen nem bonyolultabbak, hanem egyszerűbbek lesznek.

A nyilatkozat talán legérdekesebb részei:

… az egyes eljárások nyomon követhetőségét biztosítja, hogy az ajánlatkérőnek a közbeszerzés minden egyes lépését nyilvánossá kell tennie az interneten. … mind a nagy értékű, mind a kisebb értékű közbeszerzéseket 2010. július 1-jétől kizárólag elektronikusan lehet intézni.

Azaz van még másfél évünk arra, hogy kialakítsunk egy környezetet, mely igazgatásrendészetileg, jogilag és technológiailag is képes lesz fogadni és feldolgozni, illetve a pályázók irányába elérhetővé tenni a hazai közbeszerzési pályázatok jelentős részét. Remélhetőleg ezt olyan formában teszi, hogy a közösségen belüli egységes kommunikációs platformot is támogatni tudja. Szerencsére nem kell elsőnek lennünk ezen a téren, kicsit nyugatra tekintve, a sógorok és a horvátok közösen készítettek és használnak egy ilyen (PEP Online) rendszert…

tenderworks_blockflow

Az a technológiai megoldás, amin van szerencsém az utóbbi években dolgozni egy speciális dokumentum-gyár, ami szorosan kapcsolódhat ezekhez a rendszerekhez, egyfajta backend-ként. A strukturált, konzisztens dokumentumok előállítása talán ezekben a (köz)beszerzési folyamatokban a legfontosabb, hiszen mind a felhívások, mind a pályázatok szakmai és jogi értelemben is komoly felügyelet alatt vannak, nagyon könnyű egyrészről döntőbizottságot, másrészről kizárást ábrázoló érdemrendet kapni a tevékenységünkért – egyik sem túl kifizetődő.

A héten volt az ePractice.eu e-Procurement fórumának találkozója Bécsben, ahol bemutatták az elektronikus közbeszerzési rendszerek már elkészült és hamarosan elkészülő implementációit. Ezek a szoftverek nagy hangsúlyt fektetnek a beszerzési folyamatokra, illetve arra, hogy mind a felhívás elkészítése – ami szinte minden bemutatott esetben egy szerkesztett dokumentum feltöltését jelentette -, mind a pályázók által használható felület gyors és egyszerű legyen. Ezek fontos szempontok, viszont azt gondolom, hogy a dokumentumok előállítása legalább ennyire fontos – itt viszont betöltendő űr tátong jelenleg…

Ezt az űrt igyekszünk betölteni az elkövetkezőkben, mind a kutatási folyamatokban való aktívabb részvétellel, mind a publikációk elindításával – ennek első fecskéje az új projekt oldal: http://www.tenderworks.eu

www.tenderworks.eu