Lelkiismeret

Kicsit továbbgondolva a sapkások történetét, igyekeztem helyet találni a lelkiismeret néven ismert valaminek is.

Mikor is szólal meg a lelkiismeret? Általában akkor, ha nem a kék sapkás emberke által képviselt program szerint teszünk valamit. Valami olyat gondolunk, vagy teszünk, ami szerinte – azaz a belénk kódolt definíciók valamelyike szerint – nem jó, nem megfelelő, vagy éppen hiányzik.

green_hat_girl-cosmogirl.comAz egyik aspektus szerint ez a valami – aminek nevet is adunk és megszólalni is képes a fejünkben – nem más, mint a kék sapkás emberke maga, vagy talán egy skizofrén társa, aki őt figyeli folyamatosan. Informatikai nyelven a program integritásáért felelős másik program, amely állandóan fut és az eredményét folyamatosan közli, azzal a céllal, hogy a figyelt program szerinti működés legyen a preferált.

Máshonnan nézve pedig a lelkiismeret egy olyan szerzet, ami egy külön entitás, amit saját, zöld sapkával kell illetni. Ez a zöld sapkás emberke figyeli a kék sapkás által definiált és elvárt paramétereket, majd a piros sapkás emberke állapotától függően közli az eredményeket, vagy éppen elhallgatja azokat, mert a piros sapkás az adott kérdésben határozott álláspontot képvisel.

Vannak olyan emberek, akikben a lelkiismeret csak nagyon ritkán szólal meg, másokban pedig állandóan ott kárál, képviselve a kék sapkás érdekeit. A nagyon ritka megszólalás lehet azért is, mert a kék sapkásnak nincsenek olyan programjai, ami miatt szólnia kellene – ez jól megfigyelhető egyes népcsoportoknál, bűnözőknél, vallási szekta követőknél. Mindegyik esetben a program – nevezhetjük a társadalom számára is elfogadható értékrendnek – hiánya okozza a lelkiismeret hiányát.

Ha valakiben folyamatosan a lelkiismeret hangja visszhangzik, minden gondolatára azonnal megszületik és közlésre is kerül az integritás ellenőrzés végeredménye, az nincs irigylésre méltó helyzetben. Az ilyen ember nem figyelt és nem is figyel a piros sapkás részére, a kék sapkás teljesen átvette az uralmat az élete felett, kontroll nélkül hajtja végre azokat a programokat, amelyeket belé tápláltak. Ez, eredmény tekintetében nem sokban különbözik az előző csoportnál látható viselkedéstől, mindössze az előjele más. Sajnos nem a hasznosság a mértékegység…

A lelkiismeret definíciója a kislexikon.hu-n:

Az ember saját tevékenységének viszonya az önmagáénak is vallott erkölcsi normákhoz és ezen keresztül munkája, tevékenysége társadalmi hasznosságának önkontrollja. A lelkiismeretben összpontosultan jelenik meg az erkölcsnek az az általános sajátossága, hogy a társadalmi követelményeket a magatartás belső ösztönzőivé változtatja. Egy történelmileg adott társadalmi, osztály, vagy más közösség elismert és a lelkiismeretben belsővé tett normái, követelményei nemcsak ösztönzik, de értékelik is az ember cselekvését, lemérik magatartásának értékét. Negatív értékítélet esetén így alakul ki a lelkiismeretfurdalás. A lelkiismeret hosszú történelmi fejlődés folyamán alakult ki, s az osztálytársadalmakban igen gyakran ellentétbe került az ember valós érdekeivel és cselekvési lehetőségeivel.

További definíciók:

A lelkiismeret egy belső tanú vagy hang, az a képesség, amellyel meglátjuk önmagunkat, ítéletet alkothatunk magunkról, tanúskodhatunk magunkról. A lelkiismeretet úgy is leírják, mint ami a természetes megérzése annak, hogy mi a jó és mi a rossz, mi az igazságos és igazságtalan, mi az erkölcsös és erkölcstelen. Egy érzékeny “belső műszer” amely formálódik a környezetünktől jövő hatásokra, ki lehet iskolázni azonban el is lehet nyomni.

Az egyén viszonya a saját maga által elfogadott, illetve egy csoport által felállított követelményrendszerhez. Amennyiben az így elfogadott normákhoz az egyén jól igazodik, akkor pozitív lelkiismeret érzést él meg, ha jellemzően nem tesz eleget, akkor lelkiismeret furdalásról beszélhetünk.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *