Tudásközpont

Már tavaly szerettük volna, hogy a CVIS projektből Magyarország is profitáljon, főleg mert a fejlesztés egy jelentős fázisa itthon készül.

Erre a Jedlik Ányos pályázaton szerettünk volna támogatást szerezni, de nem jött össze… Viszont idén a BMF-fel közösen beadott Tudásközpont pályázatot kedvezően bírálták el, aminek következtében létrejött az utolsó ilyen – több Tudásközpontot már nem támogat az NKTH – kutató központ.

BMF KITT: Link
A Budapesti Műszaki Főiskola Közlekedésinformatikai és Telematikai Egyetemi Tudásközpontja 2005-től 2008-ig nyert támogatást kutatás-fejlesztési és oktatási programjára, melynek középpontjában az úgynevezett ITS rendszerekkel (Intelligent Transportation System, Intelligens Közlekedési Rendszerek) kapcsolatos hazai tudásbázis megalapozása áll. Költségvetése a teljes időtartamra összesen 524 millió forint, amelyből 300 millió forintot az NKTH biztosít, a további 224 millió forint a konzorcium által vállalt önrész.

A Nemzeti Kutatási és Technológiai Hivatal 2006. márciusában pályázatot hirdetetett Regionális Tudásközpontok létrehozására és működésének támogatására a Pázmány Péter program keretében. A pályázat fő célja, hogy olyan szakterületi és regionális vonzáscentrumok jöjjenek létre, amelyek kiemelkedő kutatás-fejlesztési, valamint technológiai innovációs tevékenységet folytatnak, intenzíven együttműködnek a gazdasági szférával, ösztönzőleg hatnak a régiók technológiai és gazdasági fejlődésére.

A projektjavaslatokat külföldi és hazai szakértők bírálták, amelyek alapján egy 9 tagú Irányító Testület (IT) készített döntési javaslatot. Az IT 5 hazai és 4 külföldi neves tudományos és gazdasági szakértőből állt. Az IT javaslata alapján a Nemzeti Kutatási és Technológiai Hivatal 3 éves futamidőre ítélt oda támogatást összesen 2,5 Mrd Ft értékben. A program célja, hogy vállalkozások és egyetemek együttműködésével nemzetközi színvonalú, fókuszált kutatásfejlesztési és innovációs tevékenységet végző kutatóegyetemi hálózat alakuljon ki Magyarországon. Az egyetemek és vállalatok közötti együttműködés növekedésével megerősödhet az egyetemek körüli ipari háttér. Boda Miklós, az NKTH elnöke kiemelte, fontos, hogy ne a nyers termékek, hanem azok hozzáadott értéke legyen a középpontban, és hogy a kutatási eredményekből üzletileg hasznos új termékek, technológiák jöjjenek létre.

A támogatottak között van a Közlekedésinformatikai és Telematikai Tudásközpont néven beadott pályázat is, mely szorosan kapcsolódik a CVIS projekthez.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *